Bệnh sán khí do hồ sán và đồi sán ở nam giới

Bệnh sán khí do hồ sán và đồi sán ở nam giới

I.Hồ sán Hồ sán là loại sán khí mà trong âm nang có u cục (tiều trường) lúc lên bụng, lúc xuống vào âm nang sinh bệnh, nên cũng gọi là tiểu trường khí, tiều trường sán. Vì tính chất lên xuống như con cáo nên gọi là hồ sán, thử nghiệm làm ho ( + ), Cũng là phép […]

» Read more